‹ gouaches

22 of 57

Tasajillo 2

gouache on paper
6 ¾″ × 7″